Berg og Sandboe AS

Strømregningen din forklart

Hvis man skal redusere strømregningen, er første steg å forstå strømregningen.

betaling av regninger

Nettleien kan være litt vanskelig å forstå seg på. Den er delt inn i to ledd: kapasitetsleddet og energileddet.

Kan være tricky å forstå strømregningen

Strømprisene har eksplodert de siste årene, og du er ikke alene hvis du går nøyere gjennom regningene enn før. Men hva betyr egentlig alt sammen? La oss se på det sammen.

Du betaler både for strøm, og for bruk av selve strømnettet. Hvis nettleier og strømleverandør er samme selskap får du alt på samme regning, hvis ikke får du to separate fakturaer.

Typisk vil regningen bestå av følgende punkter:

 • Strømforbruk i antall kWh
 • Påslag og/eller månedsavgift fra strømleverandøren
 • Energiledd dagtid
 • Energiledd natt/helg
 • Fastledd
 • Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter (strømstøtte)


Alle disse punktene kan plasseres i en av fem kategorier.

1. Avgifter til staten.

2. Nettleie til selskapet som eier og drifter strømnettet.

3. Selve strømforbruket.

4. Påslag fra strømleverandøren.

5. Strømstøtte


Vi ser på dem i tur og orden.

1. Statlige skatter og avgifter på strøm

Strømregningen din inkluderer skatter og avgifter du betaler til staten, mer bestemt merverdiavgiften (momsen) på 25% og en el-avgift. El-avgiften har for 2023 blitt redusert til 9,16 øre per kWh for perioden januar-mars. Resten av året vil normalsatsen på 15,41 øre per kWh gjelde.

par som titter på mobilen i sofaen

2. Slik fungerer nettleien

I Norge har flere aktører ansvaret for sin del av strømnettet. Det er derfor ikke mulig å bytte nettleier på samme måte som man kan bytte strømleverandør. Beløpet du betaler i nettleie brukes til å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet i ditt område.

Nettleien er delt inn i to ledd: Fastleddet og energileddet.

Fastleddet

Fastleddet bestemmes utfra hvor høyt strømforbruket ditt var når det var på sitt høyeste. Utregningen er at man tar et snitt av de tre timene i løpet av perioden da du brukte mest strøm samtidig. Fastleddet er delt inn i trappetrinn, som bestemmer prisen du å betale. Trappetrinnene varierer fra selskap til selskap, men vil typisk se omtrent slik ut:

• Trinn A: 0-2 kWh

• Trinn B: 3-5 kWh

• Trinn C: 6-10 kWh

• Trinn D: 11-15 kWh

• Trinn E: 16-20 kWh

Hvis snittet fra dine tre mest strømforbrukende timer er 3 kWh, vil du plasseres på trinn B. Er snittet 11 kWH havner du på trinn D, og så videre. For hvert trinn øker kostnadene.

Energileddet

Energileddet har ingen trappetrinn. Her betaler du for det nøyaktige antallet kWh du benytter, men det er ulike priser til ulike tider på døgnet. Typisk er prisen lavere på natten.

3. Dette bestemmer strømprisen din

Strøm er på mange måter ferskvare. Prisen styres av tilbud og etterspørsel, og endrer seg time for time. Det er derfor strømmen eksempelvis blir billigere hvis det blåser mye, ettersom tilbudet øker når vindmøller kan produsere på full effekt. På samme vis blir prisen dyrere når gradestokken går over på minussiden, ettersom etterspørselen da øker.

I Norge står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man ønsker. Alle aktørene kjøper imidlertid strømmen fra samme sted, nemlig strømbørsen Nord Pool. Deretter videreselger de strømmen til deg og meg. Selv om alle bruker Nord Pool finnes det regionale forskjeller i strømprisene, ettersom Norge er delt opp i fem strømprissoner.

Den vanligste strømavtalen her til lands er en spotprisavtale. Den innebærer at man betaler den aktuelle prisen fra Nord Pool time for time, pluss et påslag fra strømleverandøren din.

4. Hva er påslag og fastbeløp fra strømleverandøren?

Strømleverandøren din har innkjøpskostnader knyttet til strømmen de kjøper fra Nord Pool, inkludert lovpålagte el-sertifikater. Disse kostnadene, samt andre driftskostnader, dekker de inn enten ved å legge et påslag på spotprisen, eller ved å fakturere ut et lite fastbeløp per måned. Noen har også en kombinasjon av et lite påslag og en liten månedsavgift.

Har avtalen din et påslag betyr det i praksis at du betaler litt mer enn spotprisen fra Nord Pool.

5. Hvordan fungerer strømstøtten fra staten?

Siden prisene er så høye, har Stortinget innført en generell støtteordning for utgifter til strøm. Strømstøtten dekker 80% av strømprisen som overstiger 70 øre per kWh eks. mva (87,5 kWh inkl. mva). Hvis for eksempel den gjennomsnittlige prisen for en gitt måned er100 øre per kWH, vil støtten dekke 80% av 30 kWh.

For periodene jan-mars og okt-des 2023 øker satsen fra 80% til 90%. Strømstøtten gjelder bare husholdninger, altså ikke hytter/fritidsboliger. Den har et øvre tak på 5000 kWh per måned, men det er svært få privatpersoner som bruker mer enn dette. Strømstøtte blir trukket fra på nettleien din, og eventuelt tilgodebeløp utbetales derfor av netteieren.

Hvordan kan jeg påvirke strømutgiftene?

Ettersom du kan velge strømleverandør selv, og de opererer med ulike påslag og avtaler, er det lurt å velge et selskap med gunstige priser for ditt forbruk. Samtidig er det langt mer å hente på å aktivt redusere strømforbruket ditt.

Redusert forbruk vil både redusere prisen du betaler til strømleverandører og prisen bu betaler i nettleie. Hele nettleiemodellen er faktisk designet for å oppmuntre til redusert forbruk. Det er derfor kapasitetsleddet regnes ut fra timene med høyest forbruk, og ikke det totale gjennomsnittet.

Her er noen tips som kan bidra til å redusere forbruket.

 • Bytt til en gunstig strømavtale
 • Unngå å gjøre mange strømkrevende oppgaver samtidig
 • Gjør strømkrevende oppgaver som elbillading på tidspunkter når strømmen er billig
 • Reduser innetemperaturen med en grad eller to
 • Kjøp smarte, energigjerrige el-produkter.

Trenger du hjelp til å spare mer strøm?

Ta kontakt med våre dyktige elektrikere! Vi kan gi deg gode råd om strømsparing, og hjelpe deg å finne løsninger som passer ditt behov.