Berg og Sandboe AS

Klar for å selge eller kjøpe bolig?

Det er en utrolig spennende prosess å kjøpe eller å selge bolig, men det kan også være ganske slitsomt. Det er en god del ting man må tenke på i denne prosessen, og vi ønsker å hjelpe deg litt på vei. 

Moderne kjøkken i lyse farger

Har du kontroll på det elektriske anlegget?

Boligsalg er både en spennende og krevende prosess, med mye å tenke på. Har du fått med deg de nye reglene for dokumentasjon ved salg av bolig og fritidsbolig? For å hjelpe deg litt på vei har vi samlet noen tips og råd om veien videre – enkelt og greit. 

En ny endring i avhendingsloven tredde i kraft 1. januar 2022 

Fra januar 2022 tredde nye regler i kraft, ved salg av bolig og fritidsbolig. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av eiendom, med en intensjon om å skape en tryggere handel på boligmarkedet. 

Det betyr i korte trekk at nå må kjøpere sette seg grundigere inn i boligens dokumentasjon, mens selgere har en plikt til å dokumentere boligens tilstand mer nøyaktig. Dette sørger for en økt trygghet for begge parter, og et lavere konfliktnivå etter salg av bolig.

Hva bør du tenke på?

  • Ved salg av bolig etter 1. januar 2022 kan du ikke lenger selge boligen «som den er».
  • Du må passe på å ha dokumentasjon på godkjente tilstandsrapporter for din bolig.
  • Selger pålegges et større ansvar for å oppdage skjulte feil eller mangler.
  • Kjøper må passe på å lese gjennom tilstandsrapporter og dokumentasjon nøye, før kjøp.
  • Det elektriske anlegget i boligen skal kunne dokumenteres. Om du ikke har denne dokumentasjonen, og må fremskaffe denne. Få gjennomført en elkontroll, og motta kontrolldokumentasjon som viser feil og mangler.

Dokumentasjon på elanlegg

Du må nå kunne dokumentere endringer og arbeid som er utført i din bolig. Dokumentasjon på hva som er gjort i din bolig har du enten selv, eller den er lastet opp i Boligmappa. Om du ikke har dokumentasjon eller ikke finner den i Boligmappa, er boligens elektriske anlegg ikke dokumentert, og du må skaffe deg en elkontroll. 

Boligmappa

Etter utført elkontroll lager vi kontrolldokumentasjon, som viser eventuelle feil og mangler. Utbedringer som gjøres av oss i etterkant blir lastet opp på Boligmappa. Boligmappa inneholder data og dokumentasjon knyttet til din bolig eller fritidsbolig, og det er enkelt og greit å finne dokumentene du trenger ved boligsalg. 

Det er ikke mulig for kjøperen å få tilgang til selgers boligmappe. Du logger deg bare inn – så kan Boligmappa hjelpe deg med resten!

Les mer om Boligmappa her. 

Få kontroll på det elektriske anlegget

Du må nå kunne dokumentere endringer og arbeid som er utført i din bolig. En Elkontroll gir deg både tryggere bolig og papirene du trenger hvis du skal selge.